Олон улсын байгууллагуудын нээлттэй ажлын байр

2022-12-05


- Олон улсын парламентын холбоо (IPU):

https://www.ipu.org/about-us/working-with-ipu/vacancies

- Дэлхийн худалдааны байгууллага (WTO):
https://erecruitment.wto.org/public/index-wto.asp?lng=en

- Олон улсын худалдааны төв (ITC):
http://www.intracen.org/…/working-with-itc/itc-careers/cur…/

- Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллага (WIPO):
https://wipo.taleo.net/careersection/wp_2/jobsearch.ftl#

- Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага (ILO):
https://jobs.ilo.org/go/All-Jobs/2842101/

- Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага (WHO):
https://careers.who.int/careersection/ex/jobsearch.ftl#

- НҮБ-ын ДОХ-ын нэгдсэн хөтөлбөр (UNAIDS):
http://www.unaids.org/en/vacanciesandtenders/vacancies

- НҮБ-ын Дүрвэгсдийн асуудал эрхэлсэн дээд комиссарын алба (UNHCR):
https://www.unhcr.org/careers.html

- Дэлхийн цаг уурын байгууллага (WMO):
https://erecruit.wmo.int/public/

- Олон улсын улаан загалмай хороо (ICRC):
https://career012.successfactors.eu/career…

- Олон улсын цахилгаан холбооны байгууллага (ITU):
https://erecruit.itu.int/public/

- Дэлхийн шуудан холбооны байгууллага (UPU):
https://erecruit.upu.int/public/index.asp?lng=en

- Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO):
https://iso.csod.com/ats/careersite/search.aspx?site=5&c=iso

- Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллага (IOM):
https://www.iom.int/recruitment