Худалдаа, эдийн засгийн харилцаа

2022-12-05


Худалдааны харилцаа

Худалдааны эргэлт: 894.4 сая ам. доллар (2021)

Экспорт: 869,7 сая ам. доллар  /852 сая нь боловсруулаагүй бөгөөд хагас боловсруулсан алт, 16,9 сая боловсруулаагүй бөгөөд хагас боловсруулсан алт мөнгө /

Импорт: 25.7 сая ам. доллар /5 сая бугуйн цаг, 3 сая эмийн бүтээгдэхүүн/

Худалдааны эргэлт: 1.7 тэрбум ам. доллар (2020)

Экспорт: 1.68 тэрбум ам. доллар

Импорт: 35.1 сая ам. доллар

Худалдааны эргэлт: 99.3 сая ам. доллар (2019)

Экспорт: 74.9 сая ам. доллар

Импорт: 24.4 сая ам. доллар

Экспортын гол бүтээгдэхүүн: боловсруулаагүй буюу хагас боловсруулсан алт

Импортын гол бүтээгдэхүүн: Бугуйн болон халаасны цаг, тун хэлбэрт савлагдсан эм, цахилгаан энергийг хуваарилах, гүйдлийг удирдах самбар, ширээ, шүүгээ

Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, түүний бүтэц

 

1990-2018 онд Монголд худалдаа, нийтийн хоол, банк санхүү, геологи, уул уурхайн эрэл хайгуул, олборлолт, мал аж ахуйн түүхий эд боловруулалт, инженерийн барилга, байгууламж, барилгын материалын үйлдвэрлэл, аялал жуулчлал, тээвэр, хөнгөн үйлдвэр, мэдээлэл, технологийн салбарт Швейцарын хөрөнгө оруулалттай нийт 72 компанийн 120.3 сая ам. долларын шууд хөрөнгө оруулалт бүртгэгдсэн байна.