КОНСУЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ

2022-11-29


Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн чуулганаар Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хууль, Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль, “Улсын тэмдэгтийн хураамж, визийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээг батлах тухай” Засгийн газрын 2021 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдрийн 195 дугаар тогтоолд тус тус нийцүүлэн хилийн чанадад ажиллаж байгаа нийт Дипломат төлөөлөгчийн газруудад мөрдөх тэмдэгтийн хураамж, үйлчилгээний хөлсний хэмжээг суугаа орны валютаар тооцон ам.долларт хөрвүүлэхээр заасан. Иймд консулын болон визийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээ өмнөх сард Монголбанкнаас зарласан дундаж албан ханшаас шалтгаалан бага зэрэг хэлбэлзэхийг анхаарна уу.

ЭСЯ-НЫ 2023 ОНЫ 5 ДУГААР САРД МӨРДӨХ КОНСУЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ

Үйлчилгээний нэр

Шв.франк

Нэг. Иргэний бүртгэлийн үйлчилгээ

Төрсний бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох

8.99 шв. франк

Төрсний гэрчилгээ дахин олгох

Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлд бүртгэх

Эцэг (эх) тогтоосны бүртгэлд бүртгэх

Төрсний болон гэрлэсний гэрчилгээг сольж олгох

Нас барсны бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох

Монгол Улсын иргэний үнэмлэх 25, 45 насанд сольж олгох

Итгэмжилсэн захидал /насанд хүрээгүй хүүхдийг суугаа болон дамжин өнгөрөх улсын хилээр нэвтрүүлэхийг зөвшөөрсөн эцэг эхийн эрх шилжүүлсэн баталгаа

Монгол Улсын иргэний үнэмлэх анх удаа олгох

13.48 шв.франк

Монгол Улсын иргэний үнэмлэх дахин олгох

17.97 шв.франк

Үндэсний энгийн гадаад паспорт олгох

44.93 шв.франк

Монгол Улсад буцах үнэмлэх олгох

13.48 шв.франк


 

Хоёр. Нотариатын үйлчилгээ, консулын баталгаа

Итгэмжлэл гэрчлэх

8.99 шв. франк

Баримт бичгийн орчуулга гэрчлэх /1 хуудас/

4.49 шв.франк  

Баримт бичгийн хуулбарын үнэн зөвийг гэрчлэх /1 хуудас/

Баримт бичигт зурсан гарын үсгийг гэрчлэх

ВИЗИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ- 5 ДУГААР САР

Визийн төрөл

Визийн хураамж (Швейцар франк)

Орох виз

Нэг удаа

44.93 шв.франк

Хоёр удаа

58.41 шв.франк

Дамжин өнгөрөх виз

Нэг удаа

22.47 шв.франк

Хоёр удаа

44.93 шв.франк

Олон удаа

67.40 шв.франк

Олон удаагийн виз

6 сар хүртэлх

94.36 шв.франк

6 сараас 1 жил хүртэлх

184.23 шв.франк

Монгол Улсын харьяатаас гарсан гадаадын иргэн эсхүл харьяатаас гарахгүйгээр гадаад улсын харьяат болсон иргэн

Нэг удаа

4.49 шв.франк
/2011 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс Монгол Улсын харьяатаас гарсан гадаадын иргэн эсхүл харьяатаас гарахгүйгээр гадаад улсын харьяат болсон иргэн түүний 16-аас доош насны хүүхдүүд визийн хураамжаас чөлөөлөгдөж үйлчилгээний төлбөрөөр виз авах боломжтой болов./

Хоёр удаа

 

ЖИЧ: Үйлчилгээний төлбөрөө ЭСЯ-ны доорх дансанд урьдчилан шилжүүлнэ үү эсхүл доорх төлбөрийн нэхэмжлэлийн хуудсыг татан авч шууданд төлбөрөө хийнэ үү. 

ЭЛЧИН САЙДЫН ЯАМНЫ ХАРИЛЦАХ ДАНС:
IBAN: CH090024024038158000W
Mission Permanente de Mongolie Aupres O.N.U
Chemin des Mollies 4 CH-1293 Bellevue