images

БАЙНГЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧ Д.ГЭРЭЛМАА КОНРАД АДЕНЕУРЫН САНГИЙН ЖЕНЕВ ДЭХ ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗРЫН ОЛОН ТАЛТ ЯРИА ХЭЛЭЛЦЭЭНИЙ ХЭЛТСИЙН ДАРГА ОЛАФ ВИЕНТЗЕКИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗАВ

Мэдээ мэдээлэл

2023-06-20

75

Байнгын төлөөлөгч Д.Гэрэлмаа Конрад Аденеурын сангийн Женев дэх төлөөлөгчийн газрын олон талт яриа хэлэлцээний хэлтсийн захирал ноён Олаф Виентзекийг 6 дугаар сарын 20-ний өдөр хүлээн авч уулзаж тус сантай Монгол Улс олон талт хамтын ажиллгааны хүрээнд хамтран ажиллах асуудлаар санал солилцлоо. Байнгын төлөөлөгч Д.Гэрэлмаа Конрад Аденеурын сангийн Женев дэх төлөөлөгчийн газрын олон талт яриа хэлэлцээний хэлтсийн захирал ноён Олаф Виентзекийг 6 дугаар сарын 20-ний өдөр хүлээн авч уулзаж тус сантай Монгол Улс олон талт хамтын ажиллгааны хүрээнд хамтран ажиллах асуудлаар санал солилцлоо.