БАРИМТ БИЧГИЙН ХУУЛБАР БАТАЛГААЖУУЛАХ

2022-11-29


Бичиг баримт баталгаажуулахад бүрдүүлэх материал:

 - Нотариатаар гэрчлүүлэх баримт бичиг эсхүл орчуулга хийлгэх баримт бичгийн эх хувь, түүний хуулбар

 - Гадаад паспорт эсхүл иргэний үнэмлэхийн эх хувь, түүний хуулбар

- Үйлчилгээний хураамж төлсөн баримт / Үйлчилгээний төлбөр цэснээс харна уу /

Жич: Үйлчилгээний хураамжийг консулын үйлчилгээ авахаар ЭСЯ-д ирэхдээ картаар төлөх боломжтой. ЭСЯ бэлэн мөнгөөр үйлчилдэггүй болохыг анхаарна уу.