УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРААС ЛАВЛАГАА АВАХ

2022-11-29


Иргэн Та бүхэн Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас олгодог дараах лавлагааг ЭСЯ-нд захиалга өгч авах боломжтой. Үүнд:

- Төрсний бүртгэлийн лавлагаа

- Төрөлт бүртгэлгүй лавлагаа

- Гэрлэсний лавлагаа

- Гэрлэлт бүртгэлгүй лавлагаа

- Иргэний үнэмлэхний лавлагаа

- Гадаад паспортын лавлагаа

- Иргэн Та өөрийн биеэр ЭСЯ дээр ирж  захиалгын хуудас бөглөснөөр эсхүл consul.mongolie@bluewin.ch цахим шуудангаар өөрийн овог, нэр, регистрийн дугаар, холбогдох утасны дугаарын мэдээллээ үнэн зөв бичиж ирүүлснээр лавлагааны ХУУЛБАР нь 3-5 хоногт цахим шуудангаар ирнэ. Лавлагаа ирмэгц тухайн иргэнтэй холбогдсоноор өөрийн биеэр ирж авна. Эдгээрээс бусад төрлийн лавлагааг итгэмжлэл бичиж УБЕГ-аас авна.

  • Төлбөргүй