Худалдаа, эдийн засгийн харилцаа

Худалдааны эргэлт: 894.4 сая ам. доллар (2021) Экспорт: 869,7 сая ам. доллар /852 сая нь боловсруулаагүй бөгөөд хагас боловсруулсан алт, 16,9 сая боловсруулаагүй бөгөөд хагас боловсруулсан алт мөнгө / Импорт: 25.7 сая ам. доллар /5 сая бугуйн цаг, 3 сая эмийн бүтээгдэхүүн/