БАЙНГЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧ Д.ГЭРЭЛМАА ЖЕНЕВИЙН УСНЫ ТӨВИЙН ЗАХИРАЛ ПРОФ. МАРК ЗЕЙТУН-ТЭЙ УУЛЗАВ

Байнгын төлөөлөгч Д.Гэрэлмаа Женевийн усны төвийн захирал Проф. Марк Зейтун-ыг 12 дугаар сарын 6-нд Байнгын төлөөлөгчийн газарт хүлээн авч уулзав.

ДАЛАЙД ГАРЦГҮЙ ХӨГЖИЖ БУЙ ОРНУУДЫН ЧИГЛЭЛЭЭР СУДАЛГАА ХИЙНЭ

Монгол Улсаас НҮБ-ын Женев дэх төв болон олон улсын бусад байгууллагын дэргэд суугаа Байнгын төлөөлөгч, элчин сайд Д.Гэрэлмаа энэ 11 дүгээр сарын 29-ний өдөр Дэлхийн худалдааны байгууллага (ДХБ)-ын Худалдааг хөнгөвчлөх хорооны хуралдаанд оролцож, далайд гарцгүй хөгжиж буй орнууд (ДГХБО)-ын бүлгийг төлөөлөн үг хэлэв.