/АЖЛЫН ЗАР/ ДЭЛХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГА

/АЖЛЫН ЗАР/ ДЭЛХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГА Шинээр зарлагдсан доорх ажлын байруудын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://careers.who.int/careersection/ex/jobsearch.ftl. холбоосоор орж сонирхоно уу.