УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРААС ЛАВЛАГАА АВАХ

Иргэн Та бүхэн Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас олгодог дараах лавлагааг ЭСЯ-нд захиалга өгч авах боломжтой. Үүнд:
- Төрсний бүртгэлийн лавлагаа
- Төрөлт бүртгэлгүй лавлагаа
- Гэрлэсний лавлагаа
- Гэрлэлт бүртгэлгүй лавлагаа
- Иргэний үнэмлэхний лавлагаа
- Гадаад паспортын лавлагаа
- Иргэн Та өөрийн биеэр ЭСЯ-ны Консулын хэлтэст ирж захиалгын хуудас бөглөснөөр лавлагааны ХУУЛБАР нь 3-5 хоногт цахим шуудангаар ирсний дараа тухайн иргэнтэй холбогдож өгнө. Эдгээрээс бусад төрлийн лавлагааг итгэмжлэл бичиж УБЕГ-аас авна.