АЖЛЫН ЗАР

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас 2022.02.01-ний байдлаар зарлагдсан ажлын байруудтай танилцана уу.

Дэлгэрэнгүйг https://careers.who.int/careersection/ex/jobsearch.ftl холбоосоор орж сонирхоно уу.